ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครนายก

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดนครนายก
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดนครนายก

ค้นพบ 13 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-97.50
ที่ตั้ง : บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-73.00
ที่ตั้ง : โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-0.00
ที่ตั้ง : ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-23.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 32-2-27.10
ที่ตั้ง : ป่าขะ บ้านนา นครนายก


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-18.00
ที่ตั้ง : เกาะหวาย ปากพลี นครนายก


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 31-2-98.00
ที่ตั้ง : ป่าขะ บ้านนา นครนายก


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองแสง ปากพลี นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-45.20
ที่ตั้ง : บ้านนา บ้านนา นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-33.00
ที่ตั้ง : ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : เกาะหวาย ปากพลี นครนายก


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-10.00
ที่ตั้ง : สาริกา เมืองนครนายก นครนายก


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายกอำเภอในจังหวัดนครนายก

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดนครนายก เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดนครนายก ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดนครนายก ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดนครนายก